kompetanseutvikling rus og vold

Roger Almvik - Prosjektdeltaker, Grete Ystgård (Prosjektleder,Prosjektdeltaker)

Region:
SIFER Midt
Status:
Start / slutt:
2017 / 2020
Forskningsansvarlig:
Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Prosjektnummer:
576887
Fagområde:
Temaer:
Cristin:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=576887