Deltakelse i en tverretatlig, tidlig intervensjon i partnervoldsaker: En kvalitativ studie av erfaringer fra voldsutøvere og voldsutsatte i saker med høy risiko for gjentakelse

Tom Palmstierna - Prosjektleder, Camilla Buch Gudde - Lokalt ansvarlig, Merete Berg Nesset - Prosjektdeltaker

Region:
SIFER Midt
Status:
Start / slutt:
2018 / 2020
Forskningsansvarlig:
St. Olavs Hospital HF
Prosjektnummer:
638827
Fagområde:
Temaer:
Cristin:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=638827