START i kriminalomsorgen

Tom Palmstierna - Prosjektdeltaker, Kåre Nonstad - Prosjektdeltaker, Erik Søndenaa - Prosjektdeltaker, Merete Berg Nesset - Prosjektleder,Prosjektdeltaker

Region:
SIFER Midt
Status:
Start / slutt:
2012 / 2019
Forskningsansvarlig:
St. Olavs Hospital HF
Prosjektnummer:
519808
Fagområde:
Temaer:
Cristin:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=519808