Prosjekt

Her finner du en oversikt over prosjekt som driftes av og med kompetansesentrene i SIFER.

Finn prosjekt
Unn Kristin H. Haukvik, Hilde Dahl, Ragnhild Johansen, Christine Friestad
Violence in severe mental disorders – sTOP
Prosjektnummer: 576808
Start/slutt: 2017/2050
Status: Aktivt
Region: SIFER Sør-Øst
Ingeborg Jenssen Sandbukt, Sjur Dugstad, Saghi Khazaeni, Pål Grøndahl, , Christine Friestad
Behandling av seksuallovbruddsdømte i sør-øst (BASIS-prosjektet)
Prosjektnummer: 654639
Start/slutt: 2016/2019
Status: Avsluttet
Region: SIFER Sør-Øst
Tom Palmstierna, Roger Almvik
Omvårdnad av patienter med riskbeteenden inom rättspsykiatrisk slutenvård
Prosjektnummer: 575721
Start/slutt: 2015/2021
Status: Aktivt
Region: SIFER Midt
Roger Almvik
Drogheda AVRAP Evaluation
Prosjektnummer: 610458
Start/slutt: 2018/2021
Status: Aktivt
Region: SIFER Midt
Svein Øverland, Kirsten Rasmussen
Effekt av et program for forebygging av internett-relaterte og fysiske seksuelle overgrep mot barn.
Prosjektnummer: 2062596
Start/slutt: 2020/2024
Status: Aktivt
Region: SIFER Midt
Ragnar Urheim
Motivasjonelle mønstre i pasientaggresjon ved en sikkerhetsavdeling
Prosjektnummer: 543638
Start/slutt: 2015/2020
Status: Aktivt
Region: SIFER Vest
Tom Palmstierna, Camilla Buch Gudde, Merete Berg Nesset
Deltakelse i en tverretatlig, tidlig intervensjon i partnervoldsaker: En kvalitativ studie av erfaringer fra voldsutøvere og voldsutsatte i saker med høy risiko for gjentakelse
Prosjektnummer: 638827
Start/slutt: 2018/2020
Status: Aktivt
Region: SIFER Midt
Tom Palmstierna, Camilla Buch Gudde, Merete Berg Nesset
Politiets risikovurderinger av partnervold med SARA:SV og tid til ny hendelse: En prospektiv kohortstudie av partnervoldsutøvere
Prosjektnummer: 638810
Start/slutt: 2018/2021
Status: Aktivt
Region: SIFER Midt