Violence in severe mental disorders – sTOP

Unn Kristin H. Haukvik - Lokalt ansvarlig,Prosjektleder, Hilde Dahl - Lokalt ansvarlig, Ragnhild Johansen (Prosjektdeltaker), Christine Friestad - Lokalt ansvarlig,Lokalt ansvarlig

Region:
SIFER Sør-Øst
Status:
Start / slutt:
2017 / 2050
Forskningsansvarlig:
Oslo universitetssykehus HF
Prosjektnummer:
576808
Fagområde:
Temaer:
Cristin:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=576808