Omvårdnad av patienter med riskbeteenden inom rättspsykiatrisk slutenvård

Tom Palmstierna - Prosjektleder, Roger Almvik - Prosjektdeltaker

Region:
SIFER Midt
Status:
Start / slutt:
2015 / 2021
Forskningsansvarlig:
Karolinska Institutet
Prosjektnummer:
575721
Fagområde:
Sikkerhetspsykiatri
Temaer:
Cristin:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=575721