Behandling av seksuallovbruddsdømte i sør-øst (BASIS-prosjektet)

Ingeborg Jenssen Sandbukt - Prosjektleder, Sjur Dugstad (Prosjektdeltaker), Saghi Khazaeni (Prosjektdeltaker), Pål Grøndahl (Prosjektdeltaker), (Prosjektdeltaker), Christine Friestad - Prosjektdeltaker

Region:
SIFER Sør-Øst
Status:
Start / slutt:
2016 / 2019
Forskningsansvarlig:
Helsedirektoratet
Prosjektnummer:
654639
Fagområde:
Temaer:
Cristin:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=654639