Kartlegging av forekomst av risikofaktorer for internett-relaterte og fysiske overgrep i politiavhør av personer under etterforskning for bruk av seksuelt overgrepsmateriale av barn.

Svein Øverland - Prosjektleder, Kirsten Rasmussen - Prosjektdeltaker

Region:
SIFER Midt
Status:
Start / slutt:
2020 / 2023
Forskningsansvarlig:
St. Olavs Hospital HF
Prosjektnummer:
2062597
Fagområde:
Temaer:
Cristin:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2062597

Målet med undersøkelsen er å få økt kunnskap om risikofaktorer knyttet til bruk av seksuelt overgrepsmateriale av barn gjennom en retrospektiv analyse av politiavhør av personer som har blitt fanget opp av Politiets programvare for registrering av bruk overgrepsmateriale. Utvalget består av personer der Politiet er sikker på at IP-adresse i den avhørets bosted er brukt til nedlastning, deling eller bruk av seksuelt overgrepsmateriale, og den som avhøres har innrømmet at han/hun har benyttet seg av seksuelt overgrepsmateriale.

Undersøkelsen har to delmål med tilhørende hypoteser:

Kartlegging av forekomst av risikofaktorer i politiavhørene.

Innholdet i avhørene vil bli sammenholdt med 33 faktorer som forskning har funnet å ha sammenheng med økt risiko for internett-relaterte og fysiske seksuelle overgrep mot barn. Hypotesen er at av personer som innrømmer å ha brukt overgrepsmateriale skiller seg fra seksuallovbruddsdømte for andre seksuelle overgrep, blant annet ved at de har færre av de risikofaktorene som forskning har vist gir økt risiko for fysiske seksuelle overgrep.

 

Kartlegging av om avhørsplan tematiserer kjente risikofaktorer.

Politietterforskere legger i stor grad opp etterforskningen etter en avhørsplan for etterforskning av mistenkte i saker om seksuelle overgrep mot barn på internett. Prosjektet ønsker derfor å undersøke om de 33 faktorene beskrives i avhørsplanen og faktisk kartlegges i avhørene. Hypotesen er at avhørsplanen ikke tematiserer alle kjente risikofaktorer for fysiske og internett-baserte seksuallovbrudd mot barn.

Prosjektet planlegges uten samtykke fra deltagerne ettersom datagrunnlaget er avsluttede avhør og som begrunnet i avsnitt om brukermedvirkning og etiske betraktninger.