Prosjekt

Her finner du en oversikt over prosjekt som driftes av og med kompetansesentrene i SIFER.

Finn prosjekt
Catherine Amelia Appleton, Hilde Dahl, Richard Whittington, Berit Johnsen
ULTPEN – Indefinite preventive detention: The Implementation and Impact of the ULTimate PENalty in Norway
Prosjektnummer: 612880
Start/slutt: 2021/2025
Status: Aktivt
Region: SIFER Midt
Christine Friestad, Thomas Ugelvik, Ingeborg Jenssen Sandbukt
Understanding recidivism: Narratives of persons re-imprisoned for sexual offences
Prosjektnummer: 2497267
Start/slutt: 2021/2024
Status: Aktivt
Region: SIFER Sør-Øst
Mette Senneseth, Charlotte Pollak, Ragnar Urheim, Caroline Logan, Tom Palmstierna
Systematic review of the qualitative literature on personal recovery for forensic mental health patients
Prosjektnummer: 2496741
Start/slutt: 2019/2021
Status: Aktivt
Region: SIFER Vest
Mette Senneseth, Øyvind Holst, Martin Mindestrømmen, Oksana Flåan, Knut Rypdal
Lovendringer om særreaksjoner og varektektssurrogat: konsekvenser for pasienter, helsetjenestene og samfunnet
Prosjektnummer: 2496441
Start/slutt: 2019/2020
Status: Aktivt
Region: SIFER Vest
Solveig Karin Bø Vatnar, Øyvind Holst, Stål Bjørkly, Christine Friestad
Videreføring av 2012/787 Partnerdrap. Identifisering av risikofaktorer
Prosjektnummer: 631645
Start/slutt: 2018/2021
Status: Aktivt
Region: SIFER Sør-Øst
Solveig Karin Bø Vatnar, Christine Friestad, Stål Bjørkly,
Risk for revictimization of intimate partner violence by multiple partners: a case control study
Prosjektnummer: 635022
Start/slutt: 2018/2020
Status: Avsluttet
Region: SIFER Sør-Øst
Kjersti Narud, Pia Jorde Løvgren, Solveig Merete Klæbo Reitan, Petter Laake
Registrering og vurdering av psykosesymptomer i rettspsykiatriske erklæringer. En pilotstudie med oppfølging.
Prosjektnummer: 2474124
Start/slutt: 2014/2023
Status: Aktivt
Region: SIFER Sør-Øst
Kjersti Narud, Pia Jorde Løvgren, Solveig Merete Klæbo Reitan, Petter Laake
“Legally insane or not“ – systematic recording and assessment of psychotic symptoms in forensic psychiatric reports
Prosjektnummer: 2474143
Start/slutt: 2017/2023
Status: Aktivt
Region: SIFER Sør-Øst