Registrering og vurdering av psykosesymptomer i rettspsykiatriske erklæringer. En pilotstudie med oppfølging.

Kjersti Narud - Prosjektleder,Prosjektdeltaker, Pia Jorde Løvgren - Prosjektdeltaker,Prosjektdeltaker, Solveig Merete Klæbo Reitan (Prosjektdeltaker), Petter Laake (Prosjektdeltaker)

Region:
SIFER Sør-Øst
Status:
Start / slutt:
2014 / 2023
Forskningsansvarlig:
Oslo universitetssykehus HF
Prosjektnummer:
2474124
Fagområde:
Temaer:
Cristin:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2474124