Videreføring av 2012/787 Partnerdrap. Identifisering av risikofaktorer

Region:
SIFER Sør-Øst
Status:
Start / slutt:
2018 / 2021
Forskningsansvarlig:
Oslo universitetssykehus HF
Prosjektnummer:
631645
Fagområde:
Temaer:
Cristin:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=631645