Hvilken innvirkning har implementering av recovery-orientert praksis på pasientenes vurdering av behandlingen og pleiernes vurdering av sitt arbeid i Klinikk sikkerhetspsykiatri?

Mette Senneseth - Prosjektleder, Mette Senneseth (Prosjektdeltaker)

Region:
SIFER Vest
Status:
Start / slutt:
2019 / 2022
Forskningsansvarlig:
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Prosjektnummer:
2496437
Fagområde:
Temaer:
Cristin:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2496437

TITTEL
Hvilken innvirkning har implementering av recovery-orientert praksis på pasientenes vurdering av behandlingen og pleiernes vurdering av sitt arbeid i Klinikk sikkerhetspsykiatri?

POPULÆRVITENSKAPELIG SAMMENDRAG
Denne studien har sitt utspring i et kvalitetsforbedringsprosjekt ved Klinikk sikkerhetspsykiatri i Bergen, der man ønsker å styrke det terapeutiske miljøarbeidet ved avdelingene. Recovery-tenkningen vil bli retningsgivende for kvalitetsforbedringsprosjektet. Studiens hensikt er å studere hvilken innvirkning implementering av recovery-orientert praksis i Klinikk for sikkerhetspsykiatri har på pasientenes vurdering av behandlingen og pleiernes vurdering av sitt arbeid. Studien har således til hensikt å evaluere implementering av recovery-orientert terapeutisk arbeid i Klinikk sikkerhetspsykiatri, med tanke på å bedre pasientbehandlingen.