Sinnemestring Brøset Modellen

Merete Berg Nesset (Prosjektdeltaker), Antje Daniela Gross-Benberg - Prosjektdeltaker, Merete Berg Nesset - Prosjektdeltaker, Stig Jarwson - Prosjektleder

Region:
SIFER Midt
Status:
Start / slutt:
2009 / 2021
Forskningsansvarlig:
St. Olavs Hospital HF
Prosjektnummer:
453572
Fagområde:
Temaer:
Cristin:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=453572