Kartlegging av forekomst av risikofaktorer for internett-relaterte og fysiske overgrep i politiavhør av personer under etterforskning for bruk av seksuelt overgrepsmateriale av barn.

Svein Øverland - Prosjektleder, Kirsten Rasmussen - Prosjektdeltaker

Region:
SIFER Midt
Status:
Start / slutt:
2020 / 2023
Forskningsansvarlig:
St. Olavs Hospital HF
Prosjektnummer:
2062597
Fagområde:
Temaer:
Cristin:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2062597

Prosjektet ønsker å finne ut mer om personer som politiet, gjennom bruk av en ny programvare, har oppdaget å bruke seksuelt overgrepsmateriale (tidligere kalt «barnepornografi». I tillegg vil man undersøke om politiet bruker kunnskap fra forskning på obergrepåsmateriale i avhørene av de som etterforskes for dette. Målet er at undersøkelsen både vil gi mer kunnskap om likheter og forskjeller mellom personer som bruker overgrepsmateriale og personer som gjør fysiske overgrep mot barn. Videre at resultatene kan gjøre avhør av personer under etterforskning for seksuallovbrudd bedre.