Ph.d kurs - Aggresjon, Vold og bruk av tvang

Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde arrangerer Ph.d kurs om tema aggresjon, vold og bruk av tvang. Dette er er en tredagers samling fdra 19 - 21. september 2017 ved Høgskolen i Molde. Dette kurset er et av flere valgfrie emner på ph.d. programmet i helse og sosialfag.

Les mer