ERM grunnkurs onsdag 5. juni 2024

Seminar/kurs/møter

DATO: 5. jun 2024 - 05. jun 2024

STED: Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo. Bygg 5 - undervisningsrommet


Kurset er fulltegnet

Kurset gir deltakerne nødvendig kompetanse til å arbeide med Early Recognition Method (ERM).

Målgruppen for ERM skolen er helsepersonell som ønsker opplæring i ERM og som har implementeringsplan for ERM på sin arbeidsplass.

Kursets varighet er 6 timer (kl. 09-15) inkludert pauser.

Det serveres kaffe/te/vann, frukt, samt en bagett til lunsj.

Innhold i grunnopplæring i ERM:

 • Definisjoner og begrepsavklaringer
  • Forvarsler, sårbarhetssituasjoner
 • Gjennomgang av ERMs 4 faser:
  1. Introdusere ERM til pasienten
  2. Etablere ERM planen
  3. Klinisk bruk av ERM
  4. Overføring til neste omsorgsnivå
 • Case illustrasjoner brukes for å illustrere bruk av ERM
 • Gruppearbeid, hvor gruppene jobber med en case illustrasjon
 • Pedagogisk virkemiddel:
  • Forelesning
  • Case illustrasjoner
  • Gruppearbeid
  • Video

Kurset tilbys kun med fysisk oppmøte på Gaustad sykehus.

Det vil være en egenandel på kr 750,- inkludert manual – pr deltager. Dette faktureres i etterkant av kurset. Siste frist for påmelding er 29. mai 2024.

Velkommen!