Publisert 15. januar, 2024Konferanse, Nyhet, Seksuallovbrudd

KROM-konferansen 2024

Norsk forening for kriminalreform (KROM) ble stiftet i 1968 og er en partipolitisk og religiøst uavhengig forening som arbeider for en menneskeverdig kriminalpolitikk. KROM har arrangert årlige konferanser på Storefjell Resort Hotel i over 50 år. Årets konferanse gikk av stabelen 11. – 14. januar, med i overkant av 150 deltagere.

En av KROMs fanesaker er at nåværende og tidligere innsatte skal kunne fremme sine rettigheter, interesser og krav. De innsatte er derfor også en viktig del av den årlige konferansen, som denne gang ble åpnet med en tre timers seanse kalt «Fangeliv» der personer med soningserfaring tok opp ulike problemstillinger knyttet til soningsforhold og fangerettigheter. Videre var konferansens hovedtemaer blant annet selvmord i fengsel, kriminalomsorgens ekspansjon inn i psykisk helsevern, og tilbakeføring av personer dømt for seksuallovbrudd.

I forbindelse med temaet seksuallovbrudd holdt Ingeborg Jenssen Sandbukt (SIFER Sør-Øst) en innledning om stigma, tilbakeføringsarbeid og hvordan samfunnet kan tilrettelegge for rehabilitering og integrering av personer som er dømt for slik kriminalitet. Videre fikk publikum høre om frivillighetens rolle i tilbakeføringsarbeidet (Røde Kors), spørsmålet «Ferdig sona?» ble belyst fra et advokatperspektiv (Advokatfirmaet Sulland), og en tidligere innsatt med egen erfaring delte sin historie under overskriften «Lovbruddet som ikke må nevnes».

Les mer om KROM på deres nettsider: https://krom.no

Bilde av Ingeborg J. Sandbukt som foreleser på konferansen
Foto: Carola Ruud