Publisert 12. februar, 2024Sikkerhetspsykiatri

Trygge ansatte gir tryggere pasienter

Gruppebilde av instruktørene
Deltakere på MAP-instruktørkurs

Stolav.no: Ansatte innen psykisk helsevern møter ofte mennesker i sårbare faser i livet. Grunnopplæring i håndtering skaper trygghet for både ansatte og pasienter.


På Østmarka er det samlet en gruppe mennesker med et spesielt formål, nemlig å øve seg på å lære bort hvordan man skal takle aggresjon i møte med pasienter.

Opplæringsprogrammet MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) er et samarbeidsprosjekt mellom de fire helseregionene i Norge, og utdanner instruktører som skal kurse kollegaer i hvordan de kan håndtere aggressive pasienter og ikke minst forebygge at vanskelige situasjoner oppstår. Deltakerne, som kommer fra psykisk helsevern i hele regionen får også prøvd seg på fysiske teknikker som unnvikelse, frigjøring, holding og nedleggelse på gulv, slik at de kan lære bort disse til kollegaene sine.

Les hele nyhetssaken på Stolav.no