Publisert 2. februar, 2024Nyhet

Evalueringsrapport: Piloteringen av CoSA ved Oslo friomsorgskontor

CoSA (Circles of Support and Accountability) ble etablert i Canada i 1994 og introdusert i Europa i 2002, da den første sirkelen ble startet i Storbritannia. Siden er CoSA etablert i flere europeiske land, dog enn så lenge ikke i Skandinavia.

Etter piloteringen av BASIS ble imidlertid CoSA trukket frem som en naturlig forlengelse av arbeidet med personer dømt for seksuallovbrudd som har en antatt forhøyet risiko for tilbakefall. Dette fordi man så at mange av BASIS-pasientene hadde svakt fungerende nettverk og brutte bånd til pårørende. Som resultat av det fortsatte samarbeidet mellom helse og kriminalomsorg etter videreføringen av BASIS er CoSA-modellen nå for første gang prøvd ut i Norge, nærmere bestemt ved Oslo friomsorgskontor.

Hva er CoSA?
CoSA er et lokalsamfunnsbasert tiltak for å støtte (re-)integrering av personer dømt for seksuallovbrudd etter løslatelse fra fengsel og redusere forekomsten av seksuelle overgrep. I praksis innebærer det et frivillig tilbud om en nettverkssirkel, utformet for å imøtekomme sosiale utfordringer etter løslatelse, og samtidig redusere risikoen for nye seksuallovbrudd.

Evaluering av pilotprosjektet
SIFER Sør-Øst har gjennomført en prosessevaluering av oppstarten av CoSA ved Oslo friomsorgskontor. Evalueringen har undersøkt hvorvidt det har latt seg gjøre å gjennomføre piloteringen av CoSA Oslo som planlagt, hvilke tilpasninger som har vært nødvendige, og hva som eventuelt fremstår som forbedringsområder. Resultatene foreligger i en rapport som kan lastes ned her: Rapport CoSA

Mer informasjon
Spørsmål knyttet til rapporten kan rettes til forfatterne, Christine Friestad og Ingeborg Jenssen Sandbukt.

For mer informasjon om CoSA, se Facebook-gruppen «CoSA Norway – Circles of Support and Accountability» eller send e-post til cosa@kriminalomsorg.no