NERS-webinar: Rettspsykiatriske erklæringar av barn, og korleis desse ivaretar premisset om barns utvikling

Rettspsykiatri

Rettspsykiatriske erklæringar av barn, og korleis desse ivaretar premisset om barns utvikling

DATO: 11. jun 2024 - 11. jun 2024

STED: Zoom


NERS-webinar
Rettspsykiatrisk forum. Foto: Colorbox.com

Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS) har som mandat å samarbeide med de regionale kompetansesentrene om undervisning, utvikling av faglige retningslinjer og standarder, initiere forskning, samt sørge for videre utvikling av fagområdet rettspsykiatri.

I den forbindelse gjennomfører NERS, i samarbeid med SIFER og andre sentrale fagmiljø, en webinar-rekke med relevante tema for sakkyndige og andre som er interessert i å utvide sin kompetanse innen sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri. Deltagelse krever ingen påmelding og er gratis. Opptak lagres på https://sifer.no/ners-mini-webinar/

Webinaret avholdes 11. juni kl 14 – 15:30
Foreleser: Kari Øverland, Ph.d kandidat (CHILDCRIM) og spesialist i barne- og ungdomspsykologi og samfunnspsykologi ved Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen.

Klikk her for å bli med i møtet.
eller mail svein.overland.stolav.no for å få tilsendt lenke.

Med vennlig hilsen
Svein Kristian Øverland
Seksjonsjef Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet

Relevante tema

NERS Mini-webinar

En webinar-rekke med relevante tema for sakkyndige og andre som er interessert i å utvide sin kompetanse innen sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri. Webinarene vil ha en varighet på to timer og er gratis.