Dagsseminar i SAVRY 23. mai 2024

DATO: 23. mai 2024 - 23. mai 2024

STED: Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo, bygg 4 (hovedbygget med spir på taket) – Store Auditorium, 2 etg.


Vurdering av farlighet eller voldsrisiko hos ungdommer er en kritisk og nødvendig del av praksis i rettsvesen som tar seg av ungdommer, psykiatriske tjenester, psykiatriske klinikker og pasienter i oppsøkende virksomhet. Hvert av disse feltene kan ha ulike krav til retningslinjer for evaluering, mengden og kvaliteten på informasjon om ungdommene kan variere, og type og viktighet av avgjørelsesterskler kan være forskjellige. Hver av disse faktorene kan påvirke i hvilken grad og på hvilken måte voldsrisikovurderinger utføres. Uansett hvilken sammenheng dette foregår i, er det likevel generelt nyttig for den som skal vurdere å kunne støtte seg på en systematisk prosess eller prosedyre for evalueringen.  

Kurset tilbys kun med fysisk oppmøte.

Kursleder er overlege Pia Løvgren

Pris kr. 1000,- inkluderer SAVRY manualen og enkel lunsj (bagett). Tilgang på kaffe/te/vann hele dagen, samt litt frukt.

Bindende påmelding innen 15.mai 2024

Avbestilling av kursplass må skje innen 2 dager før kursdato, for å unngå faktura. Avmelding sendes på e-post til: loekke@ous-hf.no

Vi starter ca kl. 09:00 og avslutter ca 15.30

Programmet vil bli klart i løpet av kort tid.

Velkommen til kurs!

(Vi sender mer praktisk informasjon når det nærmer seg, endelig tidspunkt, etc.)