Overgreps-ekspert kritisk til Helsetilsynets vurderinger

Dagbladet: Ikke tilstrekkelig at psykologer uten spesialkompetanse vurderer overgrepslegene som vil tilbake i jobb, mener seniorforsker Jim Aage Nøttestad ved Sifer Midt

Norske rapporter om vold, kriminalitet og overgrep

Helsebiblioteket har samlet rapporter om vold og overgrep, fra offentlige norske nettsteder

Ny bok: Vold mot kvinner

Kjersti Narud ved Sifer Sør/Øst har nettopp publisert sin nyeste bok - "Vold mot kvinner"

BVC blir nasjonal standard i Danmark

Center for Kliniske Retningslinjer i Danmark har vedtatt at Brøset Violence Checklist (BVC) skal brukes som standard verktøy ved korttidsvurderinger om aggresjon og vold hos voksne over 18 år innlagt på psykiatrisk sykehus i Danmark

Kontaktmøte for Helseregion Sør-Øst 3. juni 2014

I år har vi valgt å slå sammen kontaktmøtene for våre tre fagretninger: Sikkerhets, fengsels og rettspsykiatri. Møtet er åpent for alle faggrupper som arbeider innenfor ett av disse feltene i Helse Sør-Øst. Påmelding innen 23. mai.

ViVo II – Tverrfaglig videreutdanning i behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser – Høst 2014

For mer informasjon se: ViVo II - Tverrfaglig videreutdanning i behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser - Høst 2014

Norsk oversettelse av HCR:20 versjon 3 (21. mars)

Lansering av den norske versjonen av HCR:20 versjon 3 finner sted i Bergen, fredag 21. mars.

Review: Terapi til pedofile gir ingen effekt

Effekten er lik null av psykologisk behandling når vi sammenligner seksuelle overgripere som forgriper seg mot barn på nytt med en kontrollgruppe som ikke har fått behandling

Fra forskningsprosjekt til teaterforestilling

Pasient Lars Erikson, 1898: «Her har vi bare en skrue løs og resten er bare pur ondskab»,