CAPP – et nytt kartleggingsverktøy for psykopati

Psykopatifeltet har alltid vært preget av diskusjon om hvilke kjennetrekk som beskriver en psykopat

Hva er psykopati?

Psykopati er navnet på en bestemt type alvorlig personlighetsforstyrrelse

Voldtekstmyter blant dommere

Voldtektsmyter og kjønnssjåvinisme blant norske lekdommere og fagdommere

Hver åttende kvinne forfølges

For første gang er omfanget av stalking kartlagt i Norge. Det er skremmende lesning, særlig for kvinner.

Psykopati

Hollywood gitt mange eksempler på psykopater. Som et resultat identifiseres ofte psykopater som "skumle" mennesker. I realiteten kan en psykopat være hvem som helst - en nabo, en kollega. Hver av disse tilsynelatende harmløse menneskene kan totalt ødelegge livene til de rundt dem.

Er taushetsplikten hellig?

"Det er underlig at personer med grov sykdoms- og voldshistorikk gis fulle rettigheter om taushet, samtidig som dette kan sette andre mennesker i fare" skriver PhD Pål Grøndahl i sin kronikk i Aftenposten

To former for rettferdighet

Hver uke bombarderer nyhetsmediene oss med meldinger om alvorlige forbrytelser. Når de oppklares, må forbryteren regne med å ta sin straff.

Fagkonferansen 2013

Ja takk, begge deler! Samfunnets behov for beskyttelse eller individets behov for tiltak?

Innelåst fordi ingen vil ha dem

NRK: Personer dømt til tvungen psykisk helsevern blir sittende innelåst og blir utsatt for mer tvang en nødvendig. Årsaken er at kommunene ikke vil ta i mot dem.