Publisert 5. februar, 2015

Seminar: Rettspsykiatriske problemstillinger vedrørende lovbrytere med psykisk utviklingshemming

Leger og psykologer som jobber med mennesker med utviklingshemming i habiliteringstjenester for voksne inviteres til et innføringsseminar om rettspsykiatri

Profesjonelle som arbeider i rettspsykiatri og tvungen omsorg for psykisk utviklinghshemmete lovbrytere ønsker at leger og psykologer i habiliteringstjenesten skal involveres i større grad i prosessene som leder frem til gode kjennelser i domstolene. Vi ønsker oss leger og psykologer som kan delta i rettspsykiatriske utredninger der hvor en lovbryter er psykisk utviklingshemmet, og vi ønsker at ansvarlige behandlere i habiliteringstjenesten har forståelse for straffelovens alternativer inkl. særreakjsonen tvungen omsorg. På denne bakgrunn har vi planlagt et seminar for å gi leger og psykologer i habiliteringstjenesten et grunnlag for videre rettspsykiatrisk arbeide. Vi mener også at seminaret har relevans når det arbeides med klienter som har alvorlig kriminalitet i anamnesen

Seminaret arrangeres av Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri v/Midlertidig Rettspsykiatrisk Enhet og Sentral fagenhet for tvungen omsorg på Brøset i Trondheim.

Seminaret er gratis.

Les mer.

Sist oppdatert den 5. February 2015 av Christian Lauvrud