Samling i det fler-regionale fagnettverket i sikkerhetspsykiatri

Sykehuset Østfold, Kalnes var vertskap for den halvårlige samlingen i det fler-regionale fagnettverket i sikkerhetspsykiatri. Deltagerne fikk med seg både interessante innlegg og omvisning på sykehuset.

Regionalt fagnettverk etablert

SIFER Nord har fått ansvar for å koordinere styrkingen av spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og rusbehandling i fengslene i Nord-Norge (områdefunksjon), og har i den forbindelse opprettet et regionalt fagnettverk for psykisk helse og rusproblematikk i fengsel.

Vellykket konferanse om mestring av vold og seksuallovbruddsproblematikk

22.-23. september arrangerte SIFER Nord sammen med RVTS Nord konferansen «Sammen om mestring av vold og seksuallovbruddsproblematikk» i Bodø i Nordland. 80 personer hadde møtt opp, i tillegg til de rundt 120 som fulgte programmet via streaming.

Kraftig økning i antall dømt til tvungent psykisk helsevern

Det er knyttet bekymring til at de sykeste ikke nødvendigvis får den hjelpen de trenger som følge av at Dikemark ikke har ledig kapasitet. Øyvind Holst ved SIFER Sør-Øst og Pia Therese Wiig ved RSA har uttalt seg til NRK i denne saken.

ERM skolen – Grunnkurs gjennomført

Det var godt oppmøte og stort engasjement på grunnkurset i Early Recognition Method (ERM) onsdag denne uken. Kurset ble tilrettelagt og gjennomført av SIFER Sør-Øst på Gaustad sykehus.

SIFER-samling 26.-28. september

Etter tre år kunne de fire kompetansesentrene i SIFER-nettverket endelig samles til et felles fagseminar igjen. Dette er et viktig treffpunkt som vi prøver å få til årlig for å styrke samarbeidet i vårt nettverk.

Ytring

Overlege Pia Jorde Løvgren ved SIFER Sør-Øst, og psykologspesialist Pia Therese Wiig, leder ved RSA Dikemark, argumenterer for at tilgangen til helsehjelp må bli bedre for alvorlig syke personer med risiko for voldsutøvelse.

Vil du delta på Sikkerhetsseminaret?

Nå nærmer det seg Sikkerhetsseminaret 2022, som i år arrangeres 19. -20. oktober på Clarion Hotel The Hub i Oslo. Nesten 360 deltagere har allerede meldt seg på, og det er fortsatt mulig å gjøre det samme frem til 1. oktober.

Konferanse om vold og seksuallovbruddsproblematikk

SIFER Nord og RVTS Nord inviterer ansatte i kommuner, kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenester til konferanse i Bodø 22. -23. september. Konferansen handler om samarbeid og hjelpetilbud i møte med mennesker som har begått eller står i fare for å begå voldshandlinger eller seksuallovbrudd.