Ny rapport: Sikkerhetspsykiatri i Norge 2019

Rapporten dokumenterer utviklingstrekk og status ved norske sikkerhetspsykiatriske avdelinger, og viser blant annet at det er svært stor variasjon i kapasiteten for sikkerhetspsykiatrisk behandlingstilbud i de ulike helseforetakene. Rapporten kan lastes ned og leses her.

Danmark dømt for å ha holdt pasient i belteseng i 23 timer

Den europeiske menneskerettsdomstolen har nylig konstatert brudd på menneskerettighetskonvensjonen, for et forhold som antakelig kunne ha skjedd i Norge. Dommen kan være relevant for alle institusjoner som bruker tvang.

ATSA-konferansen 2020

21. -23. oktober arrangerer The Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA) sin 39. fagkonferanse. Grunnet koronasituasjonen går konferansen i år for første gang online, noe som betyr at man kan få med seg det siste innen forskning og behandling på dette feltet uten å måtte reise til andre siden av kloden.

«Det finnes hjelp» – Et viktig tilbud som skal forebygge overgrep mot barn

Gjennom å hjelpe personer med seksuell interesse for barn å leve gode og meningsfulle liv uten å skade noen, skal Det finnes hjelp forebygge seksuelle overgrep mot barn. 1. september ble tilbudet offisielt åpnet av helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Debatt: Svekker rettssikkerheten

Psykologtidsskriftet.no: Mangel på utdanning og kompetanse i rettspsykologi svekker rettssikkerheten. Løsningen er felles undervisningsstandarder og samarbeid med aktører som statsadvokatembetene

Ny artikkel: Static-99R og tilbakefall blant personer dømt for seksuallovbrudd

I behandlingstilbudet BASIS (Behandling av seksuallovbruddsproblematikk i spesialisthelsetjenesten) brukes verktøyet Static-99R i den innledende kartleggingen av risiko hos innsatte som er dømt for seksuallovbrudd. En ny norsk studie publisert i tidsskriftet Sexual Abuse viser at instrumentet fungerer like godt i Norge som i andre land.

Disputas: “Short-term violence risk assessment in acute psychiatry – A naturalistic prospective inpatient study”

2. september forsvarer Øyvind Lockertsen sin doktorgradsavhandling om voldsrisikovurdering i akuttpsykiatrien. Disputasen kan følges via zoom.

SIFER etablerer nasjonalt faglig nettverk for fengselspsykiatri

Det nyopprettede fagnettverket ledes av Thale Kristine Bostad ved Oslo universitetssykehus. Målgruppen for nettverket er behandlere i psykisk helsevern som gir helsehjelp til fengselsinnsatte.

Forebygging av seksuallovbrudd satt på kartet i psykisk helsevern

Nyopprettede Spesialpoliklinisk enhet ved Oslo Universitetssykehus holder til på Gaustad sykehus og har spesialisert seg innenfor seksuallovbruddsproblematikk. Her kan du lese mer om poliklinikken og behandlingen som tilbys til ulike målgrupper.