Midler til nytt forskningsprosjekt : Mental health literacy blant mennesker i fengsel

SIFER Nord ved Phd-stipendiat Line Solbakken har fått midler fra Helse Nord til et kvalitativt forskningsprosjekt om innsattes kunnskaper og holdninger til psykisk helse.

NRK-sak om barn med skadelig seksuell atferd (SSA) og Rebessa

NRK publiserte nylig en sak om barn med skadelig seksuell atferd. I saken får man et innblikk i hvor komplekse disse sakene kan være, og den viktige jobben som gjøres av ressursteamet Rebessa.

Selvhjelp for innsatte (SELFI)

SELFI-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom fagpersoner og fengselsinnsatte som utvikler selvhjelpsmateriell i form av en brosjyre og animasjonsvideoer. Materialet vil være tilpasset fengselshverdagen og innsattes leseferdigheter. Målet er at innsatte skal få informasjon om psykisk helse, og få et verktøy for å ivareta egen psykisk helse under soning.

Tidenes uttelling for SIFER ved tildeling av forskningsmidler fra Forskningsrådet

Den årlige utdelingen fra Forskningsrådet førte til midler til flere viktige forskningsprosjekter, og SIFER er strålende fornøyd med innsatsen og resultatet.

Høyrisikoprosjektet

Å gi et tilbud både til voldsutøver, voldsutsatt og barn er en viktig del av beskyttelsesarbeidet overfor voldsutsatte

Overlevering av utredning om partnerdrap

Tirsdag denne uken overleverte Partnerdrapsutvalget sin utredning NOU 2020:17 «Varslede drap?» til justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Solveig Karin Bø Vatnar ved SIFER Sør-Øst og Høgskolen i Molde har vært del av dette viktige arbeidet. NOU 2020:17 kan lastes ned her.

Informasjonsfilmer fra Konfliktrådet

I tre kortfilmer produsert av Konfliktrådet informerer Marita Sandvik og Svein Øverland ved SIFER Midt om fire nye tiltak som skal forebygge seksuelle overgrep. Her kan du se filmene om BASIS, Proteus, "Det finnes hjelp" og skadelig seksuell atferd hos barn og unge.

Lovendring: Psykotisk tatt ut av lovteksten

Magasinet Psykisk helse har satt fokus på den nye lovendringen hvor begrepet «psykotisk» er byttet ut med «sterkt avvikende sinnstilstand», og har i den forbindelse intervjuet Pia Jorde Løvgren ved SIFER Sør-Øst.

Redusert partnervold med gruppeterapi

NAPHA har intervjuet Merete B. Nesset om studiene som var grunnlaget for hennes PhD-avhandling i en artikkel