Krisesentersekretariatets Rettighetspris 2022

Krisesentersekretariatets rettighetspris 2022 ble høytidelig tildelt Solveig Karin Bø Vatnar. Prisen tildeles en aktør, enkeltperson eller virksomhet som har skilt seg ut i arbeidet mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, hvor målet er å realisere de grunnleggende menneskerettigheter til et liv uten vold.

DRK søker ny leder og nye medlemmer

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) skal oppnevne ny leder og nye medlemmer for perioden 2023-2027. Søknadsfrist 15. mai.

MAP hovedinstruktører mottok utdanningsprisen 2022

Fredag 29. april ble Oslo universitetssykehus' utdanningspris utdelt på Rikshospitalet. Hovedinstruktører i MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) ble tildelt et stipend på 25.000 kr for sitt arbeid. SIFER gratulerer!

Disputas: Natalia Tesli

Torsdag 5. mai vil Natalia Tesli forsvare sin avhandling for graden ph.d ved Institutt for klinisk medisin på Universitetet i Oslo: “Imaging violence in psychosis: Using MRI to investigate neurobiological correlates of violence in psychotic disorders”.

Extended Abstracts Deadline – The 12th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry

Extended deadline: Abstracts can be submitted via the online submission form until Friday 29 April 2022, 23.59 hrs. CET

Velkommen til Sikkerhetsseminaret 2022!

Etter 2 års pause på grunn av koronapandemien, er Sikkerhetsseminaret nå tilbake og påmeldingen har åpnet. Det ønskes velkommen til to spennende dager med faglig påfyll og nettverksbygging på Clarion Hotel The Hub.

Bruk av strukturerte instrumenter i rettspsykiatriske erklæringer

Interessante funn fra prosjektet "Legally insane or not - systematic recording and assessment of psychotic symptoms in forensic psychiatric reports" er nylig publisert i BMC Psychiatry.

Tor Langbach med kronikk i Adresseavisen

Adressa.no: Samfunnet og pårørende må kunne forvente noe annet og bedre enn det psykiatrien har levert i Sand-saken.

Utlysning: Postdoc – ULTPEN

ULTPEN utlyser et postdoktorstipendiat på to år. ULTPEN er et forskningsprosjekt i samarbeid med NTNU, KRUS og St. Olav med tittelen "Indefinite preventive detention: The implementation and impact of the ULTimate PENalty in Norway". ULTPEN er finansiert av Norges Forskningsråd.