Mottok Kongens fortjenstmedalje

Psykologspesialist Emmanuel Revis er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for rettssikkerhet og rettslikhet for mennesker som er dømt til tvungen omsorg

Legally insane or not?

Vi har fortsatt for lite forskning innenfor rettspsykiatri og sakkyndige vurderinger av tilregnelighet. Et av de pågående forskningsprosjekter er prosjektet «Legally insane or not» ledet av Kjersti Narud med Pia Jorde Løvgren som stipendiat og førsteforfatter.

SIFER-samling 27.-29. september

SIFER-samling i Tromsø 2023. Temaet for årets SIFER-samling var "Kvalitetsforbedring i den sikkerhetspsykiatriske behandlingskjeden".

Fagmøte om bruk av isolasjon og sikkerhetssenger

Fagmøte om bruk av isolasjon og sikkerhets-senger ved dr. Sharon Shalev fra Oxford universitetet

Nyetablert regionalt fengselsnettverk i Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge starter opp sitt regionale fagnettverk for behandlere i fengsel

Ny rapport: Overordnet plan for sikkerhetspsykiatri og domfelte pasienter

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helse Sør-Øst RHF, på vegne av de fire regionale helseforetakene, nå utarbeidet en overordnet plan for sikkerhetspsykiatri og personer med dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Planen gir føringer for bl.a. kapasitet, organisering, struktur, kvalitet og sammenheng i tjenestetilbudet. Medarbeidere fra det sikkerhetspsykiatriske fagmiljøet har vært sentrale i utarbeidelse av rapporten.

Insider Spesial på Discovery+

Onsdag denne uken ble «Insider Spesial med Tuva Fellman» sendt på TVNorge. Programmet tar opp temaet seksuell interesse for barn, og omtaler blant annet behandlingstilbudet Det finnes hjelp. Episoden er tilgjengelig for stream på Discovery+. Foto: Discovery+

Ærespris til Douglas Boer

På årets internasjonale konferanse for behandling av seksuallovbruddsdømte (IATSO 2023) mottok professor Douglas Boer foreningens ærespris.

Mange fagfolk på konferanse om forebygging av seksuelle overgrep mot barn 

IATSO har i en årrekke hatt konferanser om forebygging av seksuelle overgrep mot barn ved å fokusere på dem som utøver slik atferd. Nå kommer over 400 fagpersoner til Trondheim for å delta på årets IATSO. RVTS Midt har arrangementsansvar, og SIFER er en sentral samarbeidspartner.