Offisiell åpning av NERS

Tirsdag 30. oktober 2018 åpner offisielt nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet

Oppnevning av partnerdrapsutvalg

Regjeringen har i dag nedsatt et utvalg som skal gjennomgå saker med drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner. Hensikten er å avdekke om, i hvilken grad og eventuelt på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering i forkant av disse sakene. Utvalget skal gi anbefalinger som kan bidra til at fremtidige tilfeller forebygges og forhindres.

St.Olav: §167 ved RSA Brøset

Rettspsykiatrisk døgnobservasjon på Brøset observerer mennesker som er siktet for å ha utført alvorlige kriminelle handlinger. Målet er å gi dem en rettferdig rettssak

Fagkonferanse og jubileum – Sinnemestring 20 år

OBS! Ny "Early Bird"-dato! 15. september 2018 En fagkonferanse om vold i nære relasjoner arrangeres 5.-6. desember 2018 ved Scandic Hell Hotell

Lansering B-SAFERv2

Invitasjon til lansering av Norsk oversettelse B-SAFERv2 -Brief Spousal Assault Form for the evaluation of RISK- 29. august 2018 kl 10-15 Scandic St.Olavs plass -Oslo

Årlig melding SIFER Sør-Øst

Årlig melding 2017-2018, SIFER Sør-Øst er ute

First announcement – 13th NSFP

First Announcement for the 13th Nordic symposium on Forensic psychiatry, Gothenburg, Sweden, August 20-22, 2019.

Kurs, seminar og konferanser i 2018

Dette er en oversikt over kurs, seminarer og konferanser som arrangeres av SIFER i 2018. Velkommen!

Revisjon av faglig råd ved utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse – bruk av strukturerte kliniske verktøy (IS-2661).

Helsedirektoratet har nå publisert faglig råd ved utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse – bruk av strukturerte kliniske verktøy. Nyutgivelsen er en revidering av rundskrivet IS-09/2007 "Vurdering av risiko for voldelig atferd – bruk av strukturerte kliniske verktøy" og vil erstatte disse.