Evalueringsrapport: Piloteringen av CoSA ved Oslo friomsorgskontor

I perioden 2022-2023 har Oslo friomsorgskontor prøvd ut Circles of Support and Accountability (CoSA) - en kunnskapsbasert modell for aktiv involvering av ordinære samfunnsmedlemmer i arbeidet med å hindre tilbakefall og sikre trygg tilbakeføring av personer dømt for seksuallovbrudd. Evalueringen av pilotprosjektet er nå klar.

KROM-konferansen 2024

Norsk forening for kriminalreform (KROM) holdt sin årlige konferanse på Storefjell 11.-14. januar, og satt for første gang i sin over 50 år lange historie seksuallovbrudd på agendaen. Ingeborg Jenssen Sandbukt (SIFER Sør-Øst) åpnet lørdagens seanse «Dømt og fordømt: Stigma og tilbakeføring».

Doktor i rettspsykiatriske erklæringer

Den 4.desember 2023 forsvarte psykiater Pia Jorde Løvgren sin avhandling for graden Ph.d. I forbindelse med dette ble hun intervjuet av Norsk psykiatrisk forening.

Frivillighet og tvang har etablert et nytt Fagråd.

Fagrådet fungerer som et rådgivende organ i Frivillighet og tvang, og består av personer som ikke er ansatte i Frivillighet og tvang. Fagrådet oppnevnes for en periode på to år.

Mandag 4. desember forsvarte cand.med. Pia Jorde Løvgren sin avhandling

Etter kritikken mot rettspsykiatrien i kjølvannet av 22.juli-saken ble det etterlyst mer forskning i norsk rettspsykiatri. Kjersti Narud tok initiativ til, og leder prosjektet «Legally insane or not», som forsker på rettspsykiatriske erklæringer skrevet i utilregnelighetssaker. Nå er den første PhD-avhandlingen fra dette prosjektet godkjent og publisert.

Avvergeplikt gjelder ikke bare når det er fare for liv

Avvergeplikten i straffeloven § 196 gjelder oss alle, både vanlige borgere og helsepersonell. Dersom man har informasjon som tilsier at det er mer sannsynlig enn usannsynlig at et nærmere angitt alvorlig lovbrudd vil bli begått, har man plikt til å søke å avverge lovbruddet – ved å varsle politiet eller «på annen måte», som det heter i loven.

Ny artikkel om felles genetisk risiko for atferdsforstyrrelse og andre psykiske lidelser

Natalia Tesli og medarbeidere har nylig publisert en studie som undersøkte antisosiale trekk hos over 100 000 norske barn. I denne studien fant de høy grad av samsykelighet mellom atferdsforstyrrelse og andre psykiske lidelser, noe som delvis kan forklares ved felles genetiske risikofaktorer.

Nytt Kurs: SARA-V3 og PATRIARK

SIFER inviterer fagpersoner som jobber med vold i nære relasjoner til opplæring i risikovurderingsverktøyene SARA-V3 og PATRIARK

Regionalt kontaktmøtet sikkerhetspsykiatri 16.november

Tema for dagen var «Tilbake til kjernevirksomheten – fag og fagutvikling i sikkerhetsavdelingene».