Tidenes uttelling for SIFER ved tildeling av forskningsmidler fra Forskningsrådet

Den årlige utdelingen fra Forskningsrådet førte til midler til flere viktige forskningsprosjekter, og SIFER er strålende fornøyd med innsatsen og resultatet.

Høyrisikoprosjektet

Å gi et tilbud både til voldsutøver, voldsutsatt og barn er en viktig del av beskyttelsesarbeidet overfor voldsutsatte

Overlevering av utredning om partnerdrap

Tirsdag denne uken overleverte Partnerdrapsutvalget sin utredning NOU 2020:17 «Varslede drap?» til justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Solveig Karin Bø Vatnar ved SIFER Sør-Øst og Høgskolen i Molde har vært del av dette viktige arbeidet. NOU 2020:17 kan lastes ned her.

Informasjonsfilmer fra Konfliktrådet

I tre kortfilmer produsert av Konfliktrådet informerer Marita Sandvik og Svein Øverland ved SIFER Midt om fire nye tiltak som skal forebygge seksuelle overgrep. Her kan du se filmene om BASIS, Proteus, "Det finnes hjelp" og skadelig seksuell atferd hos barn og unge.

Lovendring: Psykotisk tatt ut av lovteksten

Magasinet Psykisk helse har satt fokus på den nye lovendringen hvor begrepet «psykotisk» er byttet ut med «sterkt avvikende sinnstilstand», og har i den forbindelse intervjuet Pia Jorde Løvgren ved SIFER Sør-Øst.

Redusert partnervold med gruppeterapi

NAPHA har intervjuet Merete B. Nesset om studiene som var grunnlaget for hennes PhD-avhandling i en artikkel

NRK-sak om «gjengangere» og behandlingstilbudet BASIS

Søndag publiserte NRK den første saken i en serie om personer som har blitt straffet for seksuallovbrudd flere ganger - de såkalte gjengangerne. I saken møter vi "Stian" som forteller sin historie, og som ønsker behandling i BASIS.

SIFER høstmøte 2020

Høstmøtet for kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri har blitt gjennomført hver høst siden 2006. Årets høstmøte, som er SIFER sin årlige dialog med eierne, ble gjennomført digitalt 19. november.

Ny fagbok om vold, overgrep og omsorgssvikt

Fagboken er utgitt av Universitetsforlaget og retter seg mot profesjoner innenfor velferdstjenestene, blant annet ansatte i psykisk helsevern, rusomsorg og i fengsler. En av de to forfatterne, Dagfinn Sørensen, er ansatt i SIFER Nord og har mer enn 25 års erfaring fra med behandling av seksuelle og seksualrelaterte vansker hos voksne og eldre ungdom. Les mer om boken her.