SARA:SV – Spesielle funn i ny artikkel

Forskning på SARA:SV. Ny forskning på partnervold viser hva politiet gjør på åstedet når de rykker ut til alvorlige hendelser i hjemmet

Nytt poliklinisk program: PROTEUS

Psykologspesialist Svein Øverland leder det polikliniske programmet «PROTEUS» på Brøset/SIFER Midt

NY strategisk plan

SIFER har oppdatert sin strategiske plan for perioden 2018-2023

«Jeg er glad i barn», sa han

«Det er derfor jeg lar de suge meg» – Debattinnlegg av Svein Øverland

Åpen høring i Stortingets justiskomité

Justiskomiteen har avholdt en åpen høring om "Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet" (Prop.154 L (2016-2017))

Disputas

Astrid Furre forsvarte fredag 16. februar sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Use of Restraint in Acute Psychiatric Inpatient Units for Adolescents in Norway. Gratulerer Astrid!

Ny manual tilgjengelig

SAM (Guidelines for Stalking Assessment and Management) er oversatt til Norsk.

NRK: Tror seksualiserte barnedukker kan senke terskelen for overgrep

Psykologspesialist Svein Øverland reagerer på Pål Grøndahls uttalelser om at seksualiserte barnedukker bør deles ut på resept

Ny rapport: Sikkerhetspsykiatri i Norge 2015

Dette er den tredje nasjonale statusundersøkelsen av norsk sikkerhetspsykiatri, de to første ble gjennomført i 2005 og 2008. Alle tre undersøkelsene er gjort av Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Helseregion Sør-Øst på oppdrag fra Helsedirektoratet.