Strafferettslig (u)tilregnelighet i et nordisk perspektiv

Møte: "Strafferettslig (u)tilregnelighet i et nordisk perspektiv" er et samarbeid mellom Norsk psykiatrisk forening, Utvalg for rettpsykiatri og SIFER Sør/Øst

IAFMHS 2013

Welcome to Maastricht!: The IAFMHS Board of Directors and the 2013 Local Organizing Committee (LOC) are pleased to invite you to participate in the 13th annual IAFMHS conference.

Rettspsykiatrisk Forum

Rettspsykiatrisk forum inviterer til forummøte onsdag 13. februar 2013 kl. 17.00 - 19.30 i Statens hus i Trondheim, Auditoriet. Tema: ”Rettspsykiatri – veien videre … ?”

Politiet.no: Betre risikovurdering i familievaldsaker

Politistasjonane på Stovner og i Horten har testa ut eit analyseverkty som kan vurdere risikoen for at valdsutøvarar held fram med å true eller utøve vald mot sine partnerar.