Publisert 27. oktober, 2014

Forslag til retningslinjer for sakkyndighet i domstolene

Innstillingen ble avgitt 6. oktober 2014 og var enstemming

Denne utredningen er fra et utvalg nedsatt av Advokatforeningen, Dommerforeningen, Riksadvokaten og Regjeringsadvokaten.

Målsettingen var utarbeidelse av retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene.

Utvalget var ledet av Anders Ryssdal. 

Les/last ned hele innstilingen her

Til nedlasting:

Sist oppdatert den 27. October 2014 av Christian Lauvrud