Publisert 17. oktober, 2014

Implementering av Sinnemestring, Brøset-modellen

Til aktuelle tjenesteapparat i helse og sosial sektoren.

Et nytt kurs for utdanning av behandlere i «Sinnemestring – Brøset-modellen» starter i januar 2015 ved RVTS Øst i Oslo.

Utdanningsprogrammet er støttet av Helsedirektoratet og det er ingen kursavgift. Undervisningen vil i hovedsak legges til de regioner som deltar. Dette kan bety utgifter til reise og overnatting da kursene gjerne omfatter landsdeler.Det bør delta 2 behandlere (helst kvinne/mann ) fra hver enhet som skal drive gruppebehandling. Det er også utarbeidet manual for individual behandling. Ledelsen ved ditt arbeidssted må legge til rette for at det iverksettes en behandlingsgruppe ved ditt tjenesteapparat i utdanningsperioden.

Gå inn på nettsiden;  www.sinnemestring.no  for nærmere informasjon om opplæringsprogrammet, samt en film om innholdet i Brøsetmodellen.

Last ned informasjonskriv om kurset under.

Til nedlasting:

Sist oppdatert den 17. October 2014 av Christian Lauvrud