Publisert 13. november, 2014

På lag for å hjelpe sikkerhetspasienter tilbake til hverdagen

Psykiskhelsearbeid.no: Når sikkerhetsavdelingen og kommunen spiller på lag for å hjelpe utskrevne pasienter tilbake i egen bolig, er vår erfaring at de får en bedre hverdag og redusert behov for nye innleggelser.

Regional sikkerhetsavdeling Brøset i Trondheim er én av tre regionale avdelinger for psykisk helsevern. Avdelingen gir tilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse, og særlig utfordrende eller farlig atferd. Les hele artikkelen her.

Ragnhild Johansen og Antje Daniela Gross-Benberg har skrevet artikkelen på psykiskhelsearbeid.noBegge er psykologspesialister ved Regional sikkerhetsavdeling (RSA) Brøset og SIFER Midt/Nord

Sist oppdatert den 13. November 2014 av Christian Lauvrud