Publisert 7. november, 2014

Tilsvar på kronikk: Norsk rettspsykiatri i krise

Professor i rettspsykologi Kirsten Rasmussen ved SIFER Midt svarer på kronikk av professor Ulrik Malt

I Aftenposten den 28. oktober 2014 har Ulrik Malt et innlegg hvor han tar til orde for at norsk rettspsykiatri bør hjelpes ut av krisen gjennom å opprette et institutt ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Det er rom for forbedring i norsk rettspsykiatri, men en slik forbedring bør ta utgangspunkt i kunnskap om hva som er dagens virkelighet i norsk rettspsykiatri. For å reformere «noe» må en ha kunnskap om hva dette «noe» er.

For det første påstår Malt at tilleggsutdannelsen som kreves for å arbeide som rettspsykiater/psykolog handler om jus, ikke om fag. Tilleggsutdanningen som tilbys, og anbefales, for å arbeide som rettsoppnevnt sakkyndig psykiater eller psykolog i dag følger den såkalte ABC-modellen. A-nivået omfatter den alminnelige spesialisering man har som spesialist i psykiatri/barne- og ungdomspsykiatri og spesialist innenfor klinisk voksenpsykologi o.a.. B-kursene er felles for alle disipliner som tar oppdrag som sakkyndig innen rettsmedisin, og handler om hvordan å opptre i retten og hvilke bevisbyrderegler som gjelder for sakkyndige.

Det som Malt ikke nevner, er at det også finnes etterutdanningskurs (C-kurs). Disse kursene startet i 1997. Innholdet har vært bl.a. rettspsykiatrisk metode og risikovurderinger, vurdering av utilregnelige lovbrytere, diagnostisering av tilstander som krever spisskompetanse (psykopati, utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser), diagnostisk vurdering og risikovurdering av seksualovergripere. Svært så faglig innhold m.a.o.

I forbindelse med nedleggingen av Reitgjerdet sykehus, ble det bestemt å satse på rettspsykiatri, og det ble tildelt to professorater, ett i Trondheim og ett i Oslo. Det i Trondheim ble besatt, jeg kjenner ikke til hva som skjedde i Oslo. I tillegg har psykologisk institutt ved NTNU en 100% stilling for professor i rettspsykologi. Profesjonsstudiet i psykologi i Trondheim omfatter 7,5 vekttall i rettspsykologi, i tillegg undervises det i rettspsykiatriske emner ved videre- og etterutdanningen. Ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo er det også en rettspsykologisk forskningsgruppe.

Forskningen som foregår i rettspsykiatri er i stor grad knyttet til de tre kompetansesentrene i Sikkerhets-, Fengsels- og Rettspsykiatri (SIFER). Disse kompetansesentrene har, med hele stillinger og deltidsstillinger knyttet til seg 11 professorer og har utover dette 17 medarbeidere med doktorgrad. Det har i løpet av de siste 5-10 årene blitt produsert et tosifret antall doktorgrader og mastergrader.  Den internasjonale så vel som den nasjonale kontaktflaten er både sterk og bred.

Fra i år er det også ved Kompetansesenteret på Brøset etablert et pilotprosjekt i rettspsykiatri med utgangspunkt i Helse- og omsorgsdepartementet rapport «Rettspsykiatri – organisering, forskning og utdanning». Rettspsykiatrisk praksis i dag utøves uavhengig av den vitenskapelige forankringen rettspsykiatri har i dag. Dette problemet løses ikke gjennom opprettelse av et nytt institutt i Oslo.

Kirsten Rasmussen,
Professor i rettspsykologi,
Spesialist i klinisk nevropsykologi, spesialist i psykologisk habilitering.

Sist oppdatert den 7. November 2014 av Christian Lauvrud