Publisert 9. februar, 2015

Psykiske problemer utbredt i fengsler

​Forekomsten av psykiske lidelser blant domfelte i norske fengsler er betydelig høyere enn i befolkningen ellers.

​Det viser en undersøkelse som Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helse Sør-Øst har foretatt med støtte fra Helsedirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet.

Høyere forekomst

Hele 92 % av utvalget i denne undersøkelsen hadde på undersøkelsestidspunktet tegn på en personlighetsforstyrrelse eller en psykisk lidelse. Undersøkelsen tyder på at livstidsforekomsten av psykiske lidelser blant innsatte også er langt høyere enn i befolkningen for øvrig.
 
Det har aldri tidligere blitt gjennomført en så omfattende und ersøkelse i Norge. Utvalget er 857 domfelte kvinner og menn som utgikk fra en fengselspopulasjon på totalt ca 3650 innsatte. Datainnsamlingen foregikk i perioden 2011- 2013. Et representativt utvalg av alle domsinnsatte i norske fengsler ble undersøkt med et omfattende og strukturert diagnostisk intervju.
 

Les hele pressemeldingen på helsedirektoratet.no

Til nedlasting:

Eksterne lenker:

Sist oppdatert den 9. February 2015 av Martin Bjørnstad