Publisert 17. desember, 2014

Romanifolket-/taterutvalget på besøk

Romanifolket-/taterutvalgets leder, Knut Vollebæk, besøker historieprosjektet og Prof. Øyvind Thomassen ved SIFER Midt for å høre om pasienter med romani-/taterbakgrunn.

Mandag 15. desember fikk SIFER Midt besøk av romanifolket-/taterutvalget

Fornyingsminister Rigmor Aasrud satte i 2011 ned et utvalg som arbeider med å kartlegge politikk og tiltak overfor romanifolket siden midten av 1800-tallet og frem til i dag. Utvalget skal dokumentere hvilke konsekvenser romanipolitikken har hatt både for enkeltindivider og for romanifolket i Norge som helhet. Arbeidet i romaniutvalget er nå i en utredningsfase.

I følge regjeringen.no har Romanifolket blitt utsatt for en rekke overgrep opp gjennom historien. Tidligere var det en målsetting i norsk romanipolitikk at kulturen og levemåten til romanifolket skulle opphøre, med virkemidler som tvangssterilisering og bortplassering av barn. 

Professor Øyvind Thomassen kan fortelle at det er funnet 35 personer i  arkivet over innlagte pasienter ved Reitgjerdet som er benevnt eller kategorisert som «tater» eller «av omstreiferslekt» i perioden 1895 til 1960. Siste pasient med denne påtegnelsen ble utskrevet i 1980.  Det ble under møtet lagt frem data om hvorvidt personer med romani-/taterbakgrunn ble behandlet systematisk forskjellig enn andre pasienter ved Reitgjerde sykehus og om det foregikk etnisk diskriminering ved institusjonen.

Taterutvalget har fått utsatt frist til å avlevere rapport til 31. mai 2015. Vollebæk overtok som leder av utvalget i august 2013 og har siden 2007 vært høykommissær for nasjonale minoriteter i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa). Han var utenriksminister i Bondevik I-regjeringen fra 1997-2000.

Sist oppdatert den 17. December 2014 av Christian Lauvrud