Ny dato for rettspsykiatrisk forum

På grunn av forsinkelese med tilregneligutvalgets rapport blir møtet utsatt

Innmelding som rettspsykiatrisk sakkyndig – pilotprosjekt

Til spesialister i psykiatri og spesialister i klinisk psykologi som ønsker å ta oppdrag som sakkyndige innen strafferett i nedslagsfeltet til pilotprosjektet Rettspsykiatri

Fagkonferansen 2014

Nasjonal konferanse om fagutvikling for tiltak rundt personer med store og omfattende lærevansker/utviklingshemning i straffesakskjeden og tjenestetilbudet

Sikkerhetsseminaret 2014

Årets sikkerhetsseminar tilbyr ett aktuelt og spennende program for deg som jobber med mennesker i institusjon

Pål Hartvig runder av

Etter 14 år på Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri på Gaustad, Oslo fratrer nå Pål sin stilling. Han har vært med siden starten da Pål og daværende leder for senteret, Bjørn Østberg, startet samarbeidet med å bygge opp senteret i år 2000.

NRK: Psykiatridømte slipper ikke ut

Personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern blir værende på sykehus, selv om de er ferdigbehandlet. Årsaken er uklart regleverk og mangel på ressurser i kommunene skriver NRK etter intervju med overlege Karl Heinrik Melle

International Consortium on Hallucination Research in Trondheim

We welcome you to participate at the 2014 satellite meeting of the International Consortium on Hallucination Research in Trondheim, Norway on 9-10 September 2014.

Overgreps-ekspert kritisk til Helsetilsynets vurderinger

Dagbladet: Ikke tilstrekkelig at psykologer uten spesialkompetanse vurderer overgrepslegene som vil tilbake i jobb, mener seniorforsker Jim Aage Nøttestad ved Sifer Midt