Psykopati

Hollywood gitt mange eksempler på psykopater. Som et resultat identifiseres ofte psykopater som "skumle" mennesker. I realiteten kan en psykopat være hvem som helst - en nabo, en kollega. Hver av disse tilsynelatende harmløse menneskene kan totalt ødelegge livene til de rundt dem.

Er taushetsplikten hellig?

"Det er underlig at personer med grov sykdoms- og voldshistorikk gis fulle rettigheter om taushet, samtidig som dette kan sette andre mennesker i fare" skriver PhD Pål Grøndahl i sin kronikk i Aftenposten

To former for rettferdighet

Hver uke bombarderer nyhetsmediene oss med meldinger om alvorlige forbrytelser. Når de oppklares, må forbryteren regne med å ta sin straff.

Fagkonferansen 2013

Ja takk, begge deler! Samfunnets behov for beskyttelse eller individets behov for tiltak?

Innelåst fordi ingen vil ha dem

NRK: Personer dømt til tvungen psykisk helsevern blir sittende innelåst og blir utsatt for mer tvang en nødvendig. Årsaken er at kommunene ikke vil ta i mot dem.

Utkast til retningslinje for samhandling SFTO/Påtalemyndighet

Et nytt utkast til retningslinjer mellom Sentral Fagenhet for Tvungen Omsorg (SFTO) og påtalemyndighet er under saksbehandling hos riksadvokaten

Nytt forprosjekt om historisk bruk av tvang

Kompetansesenteret ved Brøset har fått penger til å utvikle et PhD-prosjekt som skal studere bruk av isolasjon og tvangsmidler i sikkerhetspsykiatrien i perioden 1895-1987

Gode tiltak som følger enheter med lavt bruk av mekaniske tvangsmidler

Jesper Bak, psykiatrisk sykepleier og forsker ved St. Hans Hospital i Danmark, har publisert sine funn om hvilke tiltak som er assosiert med lavt bruk av mekaniske tvangsmidler ved psykiatriske enheter i Danmark og Norge.

“Working Alliance and Service Engagement in early Schizophrenia Spectrum Disorders”

Ragnhild Johansen har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Psykologisk institutt.