Publisert 22. april, 2015

Tidskriftet: Viktig bok om mestring av alvorlige psykiske lidelser

Spesialist i psykiatri Per Føyn har anmeldt boken «Mestring av alvorlige psykiske lidelser» for Tidsskrift for Den norske legeforening

Boka er forfattet av Rolf W. Gråwe og faggruppa ved St. Olavs Hospital, Psykisk helsevern, avdeling Brøset.

Føyn skriver i tidskriftet: «Det var en fornøyelse å lese en så gjennomarbeidet manual. Jeg tenker at alle som arbeider i psykisk helsevern, bør lese denne boken – ikke for at de skal drive slike kurs, men for å få med seg hva et slikt program inneholder, den tenkningen som ligger bak programmet, og den holdningen til pasientene som gjennomsyrer fremstillingen. Vi vet at alt som mobiliserer pasientenes egenmestring, har en avgjørende, positiv betydning for resultatet av behandlingen og for pasientenes livskvalitet i fremtiden, og et slikt program er nok den beste måten vi i dag kan få til det på. Jeg tenker også at det er godt mulig at den individuelle planen blir langt bedre og mer funksjonell for de pasientene som går gjennom programmet.

Alt i alt en bok som er moderne, oppdatert og godt skrevet, og som anbefales varm»

Les mer

Sist oppdatert den 22. April 2015 av Christian Lauvrud