Sikkerhetsseminaret

Vi ønsker alle potensielle deltakere hjertelig velkommen til Tromsø fra 2. - 4 oktober 2013! ”Balansekunst -  mellom samfunnsvern og behandling”

Alliance for International Risk Research

Kan et tastetrykk gi gratis månedlig oppdatering innenfor voldrisikovurdering? Ja, det kan det. Alliance for International Risk Research (AIRR) har en varslingstjeneste for oppdatert fagutvikling innenfor voldsrisikovurdering

Slutt på hospiteringsprogram

Henrik Belfrage avslutter sitt engasjement ved Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Klinikken ser seg derfor ikke i stand til å fortsette med hospiteringsprogrammet.

Få erfaring med risikovurdering og risikohåndtering

Tre ganger i semesteret arrangeres det kurs/ hospitering i Sundsvall, der deltagerne gis anledning til å få praktisk erfaring med klinisk arbeid i risikovurdering og risikohåndtering.

Snart kommer VIVO II

En tverrfaglig videreutdanning i behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser (VIVO II) starter til høsten.

Nytt fra TERMA

Kompetansesenteret i sikkerhetspsykiatri i Bergen arrangerer en egen fagdag for organisasjoner som arbeider etter TERMA/Bergen modellen

Sinnemestringen på NRK1 Puls

NRK Puls: Den sinte mannen Egil er igjen tilbake på Puls et år etter at NRK-teamet fulgte han gjennom et sinnemestringskurs. Stig Jarwson ved Sinnemestringen Brøsetmodellen blir intervjuet.

Sikkerhetsseminaret 2013

Avdeling for Sikkerhetspsykiatri ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har sammen med Sikkerhetsenheten ved Nordlandssykehuset HF gleden av å kunne ønske velkommen til årets Sikkerhetsseminar 2013 i Tromsø.

Høyere risiko for selvmord

Johan Håkon Bjørngård ved Sifer Midt har fått publisert en artikkel i anerkjente American Journal of Epidemiology.