Pål Hartvig runder av

Etter 14 år på Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri på Gaustad, Oslo fratrer nå Pål sin stilling. Han har vært med siden starten da Pål og daværende leder for senteret, Bjørn Østberg, startet samarbeidet med å bygge opp senteret i år 2000.

NRK: Psykiatridømte slipper ikke ut

Personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern blir værende på sykehus, selv om de er ferdigbehandlet. Årsaken er uklart regleverk og mangel på ressurser i kommunene skriver NRK etter intervju med overlege Karl Heinrik Melle

International Consortium on Hallucination Research in Trondheim

We welcome you to participate at the 2014 satellite meeting of the International Consortium on Hallucination Research in Trondheim, Norway on 9-10 September 2014.

Overgreps-ekspert kritisk til Helsetilsynets vurderinger

Dagbladet: Ikke tilstrekkelig at psykologer uten spesialkompetanse vurderer overgrepslegene som vil tilbake i jobb, mener seniorforsker Jim Aage Nøttestad ved Sifer Midt

Norske rapporter om vold, kriminalitet og overgrep

Helsebiblioteket har samlet rapporter om vold og overgrep, fra offentlige norske nettsteder

Ny bok: Vold mot kvinner

Kjersti Narud ved Sifer Sør/Øst har nettopp publisert sin nyeste bok - "Vold mot kvinner"

BVC blir nasjonal standard i Danmark

Center for Kliniske Retningslinjer i Danmark har vedtatt at Brøset Violence Checklist (BVC) skal brukes som standard verktøy ved korttidsvurderinger om aggresjon og vold hos voksne over 18 år innlagt på psykiatrisk sykehus i Danmark

Kontaktmøte for Helseregion Sør-Øst 3. juni 2014

I år har vi valgt å slå sammen kontaktmøtene for våre tre fagretninger: Sikkerhets, fengsels og rettspsykiatri. Møtet er åpent for alle faggrupper som arbeider innenfor ett av disse feltene i Helse Sør-Øst. Påmelding innen 23. mai.

ViVo II – Tverrfaglig videreutdanning i behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser – Høst 2014

For mer informasjon se: ViVo II - Tverrfaglig videreutdanning i behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser - Høst 2014