Åpent møte om Tilregnelighetsutvalgets rapport avholdt 28. nov. 2014 i festsalen på Gaustad sykehus

Fredag 28. november 2014 ble det avholdt Åpent møte om Tilregnelighetsutvalgets rapport NOU 2014:10 i festsalen på Gaustad sykehus (OUS), Oslo.

På lag for å hjelpe sikkerhetspasienter tilbake til hverdagen

Psykiskhelsearbeid.no: Når sikkerhetsavdelingen og kommunen spiller på lag for å hjelpe utskrevne pasienter tilbake i egen bolig, er vår erfaring at de får en bedre hverdag og redusert behov for nye innleggelser.

Tilsvar på kronikk: Norsk rettspsykiatri i krise

Professor i rettspsykologi Kirsten Rasmussen ved SIFER Midt svarer på kronikk av professor Ulrik Malt

Dagens medisin: Vil undervise helsepersonell i rettspsykiatri

Ved St. Olavs hospital, Brøset RSA,  skal de ansatte få opplæring i rettspsykiatrisk døgnobservasjon.

Ny manual: Mestring av alvorlige psykiske lidelser

Et gruppebasert lærings- og mestringsprogram av Rolf Gråwe og  faggruppa ved St. Olavs Hospital, Brøset RSA 

Kronikk: Rettspsykiatrien er fortsatt preget av meningstyranni

Rettspsykolog Pål Grøndahl kritiserer Tilregnelighetsutvalget for tannløse forslag.

Tilregnelighetsutvalgets innstilling

Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Forslag til retningslinjer for sakkyndighet i domstolene

Innstillingen ble avgitt 6. oktober 2014 og var enstemming

9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry

The congress will be held in Copenhagen - Denmark from the 22nd till the 24th of October 2015