Publisert 21. oktober, 2016

PRISM oversatt til norsk

PRISM (Promoting Risk Intervention by Situational Management) en strukturert faglig retningslinje for vurdering av situasjonsbetingede risikofaktorer knyttet til vold i institusjoner.

Det finnes flere ulike tilnærminger til vurdering av voldsrisiko, de fleste begrenset ved at de nesten utelukkende fokuserer på individuelle risikofaktorer.

PRISM ble utviklet for å legge til rette for vurdering av de situasjonsbetingede risikofaktorer for institusjonsvold. Disse retningslinjene er beregnet for bruk i det som kan betegnes som «lukkede miljøer». Det vil si for eksempel fengsler og sikkerhetspsykiatriske avdelinger. PRISM er relevant også i andre lignende miljøer, for eksempel allmenpsykiatriske avdelinger, barnevernsinstitusjoner, sikrede bomiljø og omsorgsboliger.

Oversettelsen av PRISM er et viktig bidrag til verktøykassen for vurdering av risiko for vold.

 

Denne oversettelsen har vært et SIFER samarbeid med bidragsytere fra alle tre kompetansesentrene.

Det arrangeres kurs i PRISM  2.- 3. februar i Bergen.

Følg denne linken til Voldsrisiko 2016 for påmelding og mer informasjon.

Sist oppdatert den 21. October 2016 av Steffen Stamnes