Publisert 19. mai, 2016

DRK arrangerer B-kurs

Kurs i strafferett og straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige (B-kurs). November 2016 og januar 2017

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) arrangerer på ny B-kurs for alle som påtar seg oppdrag som sakkyndig i straffesaker (ulike medisinske spesialister, psykologer, odontologer mv.).

Kurset er godkjent av Den norske legeforening (DNLF) som videre-/etterutdanningskurs samt fritt spesialkurs. For nærmere omtale se DNLF sine kurssider. 
Kurset er også godkjent som vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening. Kurset avholdes i Trondheim og består av to deler. Hver del går over tre kursdager.

Del I avholdes 14.-16. november 2016, hvor det blir forelesninger om juridiske tema (jus som normativ vitenskap, prinsipper i strafferett og straffeprosess, habilitetsregler m.m.) og i rettsmedisinske tema (om utføring av sakkyndighetsoppdraget) som er av interesse for rettsmedisinske sakkyndige. Det utdeles så hjemmeoppgave som innebærer utarbeidelse av en skriftlig “erklæring”.

Del II avholdes 18.-20. januar 2017 og inneholder bl.a. to dager med rollespill i rettssal hvor kursdeltagerne muntlig fremlegger sin skriftlige ”erklæring”.

Forelesere er Tor Langbach, tidligere leder av Domstoladministrasjonen, og medlemmer av DRK.
Kursavgiften er kr 10 000, inkl. lunsj alle kursdager samt felles middag første kursdag av kursets del I. Overnatting og transport besørges av den enkelte.

Maksimalt antall deltagere er 26. Deltakere med ulik fagkompetanse prioriteres.

For påmelding, se vår hjemmeside www.sivilrett.no/drk. Påmeldingsskjema finnes under fanen «Informasjon og veiledere».

Søknadsfrist er mandag 13. juni 2016.

Til nedlasting:

Sist oppdatert den 19. May 2016 av Christian Lauvrud