Publisert 21. oktober, 2016

Ny Rapport: Partnerdrap i Norge 1990 – 2012

Partnerdrap utgjør 1/4 av alle drap i Norge. Sannsynligheten er høyere for at en kvinne blir drept av sin partner eller eks-partner enn av noen andre.

Samtidig er forekomsten av partnerdrap lav, også i risikogrupper. Forskningsbasert kunnskap om risiko- og sårbarhetsfaktorer er avgjørende i arbeidet med å forebygge partnerdrap. Dette forskningsprosjektet er knyttet til Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Vendepunkt 2008–2011, tiltak 34, og er den første systematiske gjennomgangen av partnerdrap i Norge.

Undersøkelsen er gjennomført som en mixed-methods studie. Alle rettskraftige partnerdrap i Norge i perioden 1990-2012 er inkludert. Det kvantitative datamaterialet består av en systematisk gjennomgang av straffesaksdokumentene i hver partnerdrapssak, der opplysninger om kjente risikofaktorer fra voldsrisikovurderingsinstrumenter er registrert. Det kvalitative datamaterialet består av intervjuer med et utvalg etterlatte etter partnerdrap om deres observasjoner av risiko og forvarsel i den enkelte saken.

Torsdag 3.12. overleveres Solveig Karin Bø Vatnars forskningsrapport «Partnerdrap i Norge 1990-2012. En mixed methods studie av risikofaktorer for partnerdrap» til Justis- og beredskapsdepartementet ved politisk ledelse.

Rapporten finner du under på denne siden

Husk også seminaret «Intimate Partner Homicide» på Hotell Opera i Oslo 03. februar 2016, som markerer avslutningen på prosjektet.

Mer info og påmelding finner du nederst på siden

Til nedlasting:

Eksterne lenker:

Sist oppdatert den 21. October 2016 av Martin Bjørnstad