Publisert 21. oktober, 2016

Ny bok: Rettspsykiatriske beretninger

Rett eller galt – eller galskap? Rettspsykiatrien har siden fagfeltets begynnelse på 1800-tallet vært gjenstand for debatt, kritikk og kontroverser.

Denne boken går i dybden av rettspsykiatrien. Det beskrives hvordan fagfeltet ble til, hvordan rettspsykiatrien er bygget opp, hvilke regler som gjelder, og hvilke kliniske tilstander som er sentrale. Boken gir fengende fortellinger om rettspsykiatriske historier som kan være av interesse for leg og lærd. Samlet har boken 20 bidragsytere som belyser ulike temaområder. Slik sett er ikke boken en tradisjonell lærebok, men snarere en kasuistisk men samtidig forskningsbasert bok der rettspsykiatriens egentlige
vesen stilles under lupen.

Om redaktørene
Pål Grøndahl er psykologspesialist og forsker ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus. Han har omfattende erfaring som rettspsykiatrisk sakkyndig og har vært aktiv i debatter om rettspsykiatri.

Ulf Stridbeck er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og har lenge vært opptatt av skjæringspunktet mellom jus, psykologi og rettspsykiatri.

Fredag 4. desember kl. 10.00-11.30 inviterer Gyldendal Akademisk til lansering av boken. Se invitasjon til lanseringen nederst på siden

Til nedlasting:

Eksterne lenker:

Sist oppdatert den 21. October 2016 av Martin Bjørnstad