Publisert 3. juni, 2015

Kurs i strafferett og straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige

Kurs i strafferett og straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige. B-kurs november 2015 og januar 2016.

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) arrangerer på ny et seksdagers kurs for alle som
påtar seg oppdrag som sakkyndig i straffesaker (ulike medisinske spesialister, psykologer,
odontologer mv). Selv om kurset har som fokus strafferett er kurset også relevant for
sakkyndige som påtar seg oppdrag for retten i sivile saker. Kurset er godkjent av Den norske
legeforening og Norsk psykologforening som etterutdanningskurs/fritt spesialkurs og vedlikeholdsaktivitet.

Kurset avholdes på Rica Bakklandet Hotell i Trondheim og i Trondheim tinghus, og består av
to deler. Del I avholdes 2., 3. og 4. november 2015, hvor det blir forelesninger om juridiske
tema (jus som normativ vitenskap, prinsipper i strafferett og straffeprosess, habilitetsregler
mm) og i rettsmedisinske tema (om utføring av sakkyndighetsoppdraget) som er av interesse
for rettsmedisinske sakkyndige. Det utdeles så hjemmeoppgave som innebærer utarbeidelse
av en skriftlig “erklæring”. Del II avholdes 13., 14. og 15. januar 2016 og inneholder bl.a. et to
dagers rollespill i rettssal hvor kursdeltagerne muntlig fremlegger sin skriftlige ”erklæring”.

Forelesere er Tor Langbach, tidligere leder av Domstoladministrasjonen, og medlemmer av
DRK.

Kursavgiften er kr 10 000, inkl. lunsj alle kursdager samt felles middag første kursdag av
kursets del I.

Det er reservert enkeltrom på Rica Bakklandet Hotell for de som ønsker å bo der. Utgifter til
overnatting kommer i tillegg til kursavgiften, og betales av den enkelte direkte til hotellet.
Enkeltrom med frokost koster kr 1 295 pr natt, og må bestilles av den enkelte deltager selv
direkte til hotellet på tlf. 72 90 20 00, eller på e-post til rica.bakklandet.hotel@rica.no. Ved
bestilling oppgis kode STA021115 for del I av kurset og STA130116 for del II av kurset.

Søknadsfrist er 1. september 2015. Maksimalt antall deltagere er 26. Deltakere med ulik
fagkompetanse prioriteres.

For påmelding, se vår hjemmeside www.sivilrett.no/drk. Påmeldingsskjema finner du under
fanen «Informasjon og veiledere».

For ytterligere opplysninger eller spørsmål, vennligst ta kontakt på drk@sivilrett.no.

Til nedlasting:

Eksterne lenker:

Sist oppdatert den 3. June 2015 av Christian Lauvrud