Publisert 21. oktober, 2016

Sinnemestring til Murmansk

Russiske fengselspsykologer læres opp i Sinnemestring Brøset-modellen

På forespørsel fra Kriminalomsorgen har Brøset kompetansesenter gitt opplæring til russiske psykologer som arbeider med innsatte i russiske fengsler.

Kriminalomsorgen har gjennom  Barents-samarbeidet flere prosjekter i Nord regionen, og etter et besøk fra en russisk delegasjon ved Trondheim fengsel, fattet de interesse for Sinnemestring Brøset modellen.
Kriminalomsorgen i Russland ønsker å legge vekt på mere rehabilitering av innsatte og vil derfor prøve ut Brøset`s fengselsmanual som et program for innsatte med voldskriminalitet.

Brøset har gitt undervisning og veiledning gjennom 2 uker i Murmansk i 2015, og vil følge opp med veiledning i 2016, hvor vi inviterer russerne hit til en avsluttende samling i mai 2016.

Manualene er oversatt til russisk, og undervisningen med tolk har fungert veldig godt.

Merete Berg Nesset og Stig Jarwson fra Sifer Midt ledet undervisningen

Sist oppdatert den 21. October 2016 av Christian Lauvrud