Publisert 3. juni, 2015

Åpning av museumsutstilling: Galskapens fengsel

Den 26. mai 2015 åpnet Norsk Rettsmuseum utstillingen Galskapens fengsel. 

Utstillingens hovedtema er de farlige sinnssyke som samfunnsproblem gjennom tidene. Hvordan har man sett på sinnssykdom og utilregnelighet og hva har man gjort for å løse dette problemet? Hva er dagens utfordringer i sikkerhetspsykiatrien?

«Galskapens fengsel» tar for seg norsk sikkerhetspsykiatri i det 20. århundret, med utgangspunkt i arkivene etter Kriminalasylet og Reitgjerdet sykehus i Trondheim. Dette var de to første institusjonene i Norge som ble opprettet som spesielt tiltak mot farlige, kriminelle sinnssyke.

Norsk rettsmuseum holder i dag til i den bygningen som i sin tid rommet den ene av de to institusjonene, Kriminalasylet. Det er likevel ikke derfor rettsmuseumet har laget utstillingen og boken, men fordi sikkerhetspsykiatri innebærer inngrep i individers frihet, inngrep som er hjemlet i lov. Temaet er derfor klart innenfor det samfunnsområdet et rettsmuseum skal beskjeftige seg med. Ikke minst er det meget aktuelt, tilregnelighetsbegrepet har fått mye oppmerksomhet i senere tid.

Utstillingen er et samarbeidsprosjekt med NTNU og Sifer Midt/Nord gjennom forskningsprosjektet «The Mental Machine», ledet av professor Øyvind Thomassen. Les mer om «The Mental Machine» her og her

En fyldig og rikt illustrert utstillingskatalog fås kjøpt på museet.

Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd og Fritt Ord.

Utstillingens presentasjon av tilregnelighet:

 
Bilder fra ustillingen:

Til nedlasting:

Sist oppdatert den 3. June 2015 av Christian Lauvrud