Publisert 17. april, 2015

Lagmannsrettkjennelser: Årsakssammenheng mellom alvorlig sykdom og kriminell handling

Tidsskriftet for Den norsk legeforening publiserte i dag en artikkel basert på Christian Aarup Skeies avsluttende hovedoppgave i psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet høsten 2012

Rettssaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 blåste liv i en gammel debatt om berettigelsen av en utilregnelighetsregel basert kun på en medisinskfaglig diagnostisering – det medisinske prinsipp. Alternativet er det psykologiske prinsipp, hvor det stilles krav om en årsakssammenheng mellom psykose og handling. I artikkelen undersøkte Christian Aarup Skeie og Kirsten Rasmussen lagmannsrettsavgjørelser hvor den tiltalte er kjent utilregnelig ved tidspunktet for handlingen, og belyser i hvilken grad det synes å foreligge årsakssammenheng mellom sykdom og handling.

De finner i sin undersøkelse at i 17 av de 75 rettsavgjørelsene (23 %) ble det vurdert at det ikke forelå noen årsakssammenheng mellom sykdom og handling. I 25 av 26 saker som omhandlet drap, ble det vurdert å være en årsakssammenheng mellom sykdom og handling. De antyder derfor at det medisinske prinsipp gir straffritak i et betydelig antall rettsavgjørelser hvor tiltaltes sykdom tilsynelatende ikke har påvirket handlingen. Les originalartikkelen her.

Tidskriftet har videre intervjuet  Kirsten Rasmussen og spesialist i psykiatri Randi Rosenqvist om funnene. Hør og les intervjuet her.

Randi Rosenqvist har også skrevet en leder i samme utgave av tidsskriftet som omhandler funnene og forskning på norsk rettspsykiatri. Les lederen her.

Sist oppdatert den 17. April 2015 av Christian Lauvrud