Publisert 24. april, 2015

Psykiske lidelser blant innsatte

Forekomsten av psykiske lidelser blant innsatte i norske fengsler er urovekkende høy

I VG helg 21. mars 2015 skriver journalist Aslaug Tangland Pedersen om forholdene bak fengselsmurene i Norge. Der får vi stifte nærmere bekjentskap med noen av skjebnene bak tallene i Victoria Cramers rapport «Forekomst av psykiske lidelser hos domfelte i norske fengsler» som ble offentliggjort i november 2014.

Vi får også innsyn i et behandlingstilbud utviklet av Frans Fluttert og kollegaer i Nederland kalt ERM (Early recognition method), som er en metode for å forebygge vold i institusjoner. ERM blir benyttet i Nederland, Tyskland, Belgia og Norge. Videre diskuteres det om domfelte innsatte i norske fengsler skal sone i Nederland.

 

Les hele saken ved å laste ned filene under. Alle filene er hentet fra VG Helg og publiseres med tillatelse.

Til nedlasting:

Sist oppdatert den 24. April 2015 av Martin Bjørnstad