Publisert 4. november, 2014

Dagens medisin: Vil undervise helsepersonell i rettspsykiatri

Ved St. Olavs hospital, Brøset RSA,  skal de ansatte få opplæring i rettspsykiatrisk døgnobservasjon.

Dette gjøres med  en ny manual og et nytt undervisningsopplegg. 
Det er den Regionale sikkerhetsavdelingen (RSA) Brøset ved St. Olavs hospital som nå styrker kompetansen innen rettspsykiatri hos de ansatte. 

Praktiske ferdigheter
Prosjektet innebærer å utvikle et undervisningsopplegg og en manual for helsepersonell som er involvert i rettspsykiatrisk døgnobservasjon. 

– Vi ønsker at undervisningsopplegget skal være aktuelt for alle ansatte med oppgaver knyttet til den kliniske virksomheten ved en sikkerhetspsykiatrisk avdeling, sier psykologspesialist og prosjektmedlem Ragnhild Johansen ved RSA Brøset til Dagens Medisin. 

Gjennom undervisningsopplegget er det meningen at de ansatte både skal få innsikt i lovgivningen og de formelle rammene rundt rettspsykiatrien, samt opplæring i praktiske ferdigheter innen observasjon, vurdering og dokumentasjon i rettspsykiatrien.

Les mer i Dagens Medisin

Les også omtalen i St. Olavs’ «Pulsen»

Sist oppdatert den 4. November 2014 av Christian Lauvrud