SARA-V3 og PATRIARK

DATO: 8. nov 2022 - 10. nov 2022

STED: Festsalen – Bygg 10, 2 etg, Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo


SIFER inviterer med dette fagpersoner som jobber med vold i nære relasjoner til opplæring i risikovurderingsverktøyene SARA-V3 og PATRIARK, 8.-10. november 2022, i Festsalen – Bygg 10, 2 etg, Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo.

Kurset går over tre dager. Det er delt inn slik at man både kan få innføring i SARA-V3 og PATRIARK, eller man kan velge kun SARA-V3 (8.-9.11). Dersom man kun ønsker å få opplæring i PATRIARK (10.11.) må man ha gjennomført kurs i SARA-V3 tidligere.

Deltakeravgift kr. 300,- pr.dag  (dekker kursmateriale, samt mat og drikke på kursdagene)

Kurset planlegges med fysisk oppmøte, men vi gjennomfører digitalt om det ikke lar seg gjøre med fysisk oppmøte. Kurset vil ikke bli gjennomført i hybrid form.

Maks antall deltakere: 50 stk, «førstemann til mølla».

Kurset er nå fulltegnet (29.08.22).

Overnatting og reise må organiseres og betales av den enkelte deltaker.


Kursholdere:

Bilde Solveig Vatnar

Solveig Karin Bø Vatnar
Cand.psychol. UiO (1995), spesialist klinisk voksenpsykologi (2002) og PhD medisinsk fakultet UiO (2009). Forsker ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER), Oslo universitetssykehus og professor i psykologi, Høgskolen i Molde. Har arbeidet med vold i nære relasjoner siden 1998, som forsker, veileder og terapeut. Medlem av regjeringens Kvinnevoldsutvalg, NOU 2003: 31, Våpenlovutvalg, NOU 2011:19; Partnerdrapsutvalg. NOU 2020:17, og ledet arbeidet med å oversette SARA-V3 og B-SAFER.

Merete Berg Nesset
Psyk.spl., PhD i klinisk medisin, NTNU. Stedfortredende seksjonsleder ved St.Olavs Hospital, avd. Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri (SIFER) i Trondheim. Har arbeidet med vold i nære relasjoner i Norge og internasjonalt siden 2004. Medlem i gruppen som oversatte SARA-V3 og B-SAFER. Underviser og veileder ulike yrkesgrupper som arbeider med vold i nære relasjoner.