Snart kommer VIVO II

En tverrfaglig videreutdanning i behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser (VIVO II) starter til høsten.

Nytt fra TERMA

Kompetansesenteret i sikkerhetspsykiatri i Bergen arrangerer en egen fagdag for organisasjoner som arbeider etter TERMA/Bergen modellen

Sinnemestringen på NRK1 Puls

NRK Puls: Den sinte mannen Egil er igjen tilbake på Puls et år etter at NRK-teamet fulgte han gjennom et sinnemestringskurs. Stig Jarwson ved Sinnemestringen Brøsetmodellen blir intervjuet.

Sikkerhetsseminaret 2013

Avdeling for Sikkerhetspsykiatri ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har sammen med Sikkerhetsenheten ved Nordlandssykehuset HF gleden av å kunne ønske velkommen til årets Sikkerhetsseminar 2013 i Tromsø.

Prøveforelesning Tom Palmstierna

I forbindelse med Tom Palmstiernas tilsetting som professor II i medisin inviterer Det medisinske fakultet til prøveforelesning

Roald Iversens doktorgradsdisputas

Roald Iversen prøveforeleser for graden Ph.D. “Hva kan den praktiserende sjelesørger lære av nyere empiriske undersøkelser om religion og tro i Norge?”

Nyheter om Sinnemestring Brøset Modellen

Fra Stortingsmelding 15 - Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner Denne ble offentliggjort 8. mars 2013.

Høyere risiko for selvmord

Johan Håkon Bjørngård ved Sifer Midt har fått publisert en artikkel i anerkjente American Journal of Epidemiology.