Publisert 12. februar, 2014

TERMA er vinner av KLPs arbeidsmiljøpris 2013.

Divisjon psykisk helsevern Helse Bergen er vinner av årets arbeidsmiljøprosjekt 2013 med prosjektet «TERMA – Terapeutisk møte med aggresjon».

TERMA- programmet er utviklet av Bjørn Petter Hanssen og Geir Olsen ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Bergen. Et av målene er å kurse ansatte slik at de skal få en bedre forståelse rundt egen rolle i situasjoner som kan utvikle seg i retning aggresjon og vold.


– Vold og trusler i arbeidslivet er et viktig tema å ta på alvor. Konseptet som har blitt utarbeidet og implementert i Divisjon psykisk helsevern Helse Bergen har vist seg effektivt, sier juryens leder Vibeke Os Bratlie i KLP.

– I tillegg til å redusere antall hendelser med vold og trusler, gir det faglig refleksjon og er et nyttig forum for utvikling av samhandling mellom forskjellige seksjoner og forskjellige faggrupper, sier Os Bratlie:

– Vi gratulerer Divisjon psykisk helsevern Helse Bergen med prisen og ønsker lykke til med arbeidet videre!

– Vi har mottatt 48 søknader. Felles for alle søkerne er at de har gjort en målrettet innsats for arbeidsmiljøet i egen virksomhet, sier avdelingsleder HMS i KLP, Vibeke Os Bratlie.

Prisen på 150 000 kroner, samt diplom og et trykk av Per Kleiva, ble delt ut på Sandviken sykehus i begynnelsen av februar – og ble feiret med festlunsj, kake og foredrag av professor Tom Palmstierna.

Foto: Helga Marie Lund, Haukeland universitetssjukehus

Sist oppdatert den 12. February 2014 av Steffen Stamnes