Endringer i psykisk helsevernloven

HOD har endret psykisk helsevernloven med nye regler om  varsling av fornærmede og etterlatte og om nattelåsing av pasientrom ved sikkerhetsavdelinger m.m.

Stas at pilotprosjektet går her

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo hadde med seg en viktig oppgave til kompetansesenteret da hun besøkte Brøset tirsdag. Hun forventer at det toårige prosjektet endrer organiseringen av rettspsykiatrien i Norge.

Utilgivelige handlinger?

22. juli – to år etter Utøya. Finnes det mennesker som ikke bør tilgis og handlinger som er utilgivelige?

Morderen som bare var en løgner

Alt som kunne gå galt, gikk galt. Like fullt er det mye å lære av denne saken. Ikke minst hvor viktig det er å overholde prinsippet om å la tvilen komme tiltalte til gode.

Seminar om tilregnelighetsregler

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Haukeland universitetsjukehus ønsker velkommen til seminar om tilregnelighetsregler i Bergen torsdag 29. august. 

Sikkerhetsseminaret

Vi ønsker alle potensielle deltakere hjertelig velkommen til Tromsø fra 2. - 4 oktober 2013! ”Balansekunst -  mellom samfunnsvern og behandling”

Alliance for International Risk Research

Kan et tastetrykk gi gratis månedlig oppdatering innenfor voldrisikovurdering? Ja, det kan det. Alliance for International Risk Research (AIRR) har en varslingstjeneste for oppdatert fagutvikling innenfor voldsrisikovurdering

Slutt på hospiteringsprogram

Henrik Belfrage avslutter sitt engasjement ved Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Klinikken ser seg derfor ikke i stand til å fortsette med hospiteringsprogrammet.

Få erfaring med risikovurdering og risikohåndtering

Tre ganger i semesteret arrangeres det kurs/ hospitering i Sundsvall, der deltagerne gis anledning til å få praktisk erfaring med klinisk arbeid i risikovurdering og risikohåndtering.