Publisert 24. mars, 2014

Norsk oversettelse av HCR:20 versjon 3 (21. mars)

Lansering av den norske versjonen av HCR:20 versjon 3 finner sted i Bergen, fredag 21. mars.

Som en del av lanseringen vil det holdes et miniseminar, med temaer V3 i et historisk perskeptiv, 7-trinnsprosessen, nye ledd og underledd, V3 i et juridisk perspektiv og en kasusgjennomgang.

Oversettergruppen har bestått av Helge Andreas Hoff, Stål Bjørkly, Øyvind Heen Ottesen, Siri Nome, Kåre Nonstad og Knut Rypdal.

 

Program

10:00 Velkommen

10:05 Hva er «nytt» i HCR:20 versjon 3? – v/ Stål Bjørkly

10:50 Pause

11:10 Endringer på leddnivå – v/ Helge Andreas Hoff

11:35 Casegjennomgang – v/ Kåre Nonstad

12:00 Lunsj

12:45 Juridiske perspektiv – v/ Knut Rypdal

13:15 Oversettelse – v/Helge Andreas Hoff

13:30 Kake og utdeling av manual 

 

Sted
Hotell Grand Terminus, Bergen

 

For mer informasjon om og bestilling av versjon 3 se her

Sist oppdatert den 24. March 2014 av Knut Rypdal